Partnerid

Ettevõtlik_lapsevanemÜksi ei ole sa keegi!
Minul on olemas juba väike toetav tugirühm. Minu tublid partnerid on:

Loodan, et see nimekiri täieneb peagi.
Pildil programmi “Ettevõtlik Lapsevanem” piduliku lõpetamise pilt Tuhamäe Hostelis.